Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering. De functies binnen het bestuur kunnen onderling wisselen, deze taakverdeling ligt bij het bestuur zelf. Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. (zie ook artikel 8 in de statuten). De uitkomsten van deze vergaderingen komen naar voren tijdens de ledenvergadering die in het voor- en najaar gehouden worden. Momenteel bestaat het bestuur uit vijf leden.

 

Tini Poos: voorzitter ad-interim

Erik de Haas: penningmeester

Simone van den Heuij: secretaris, wedstrijdsecretariaat, Facebook beheer

Sonja van Mook: recreatie, catering

Gwendolina Zondag: lescoördinator

 

Ad-interim voorzitter Tini Poos helpt ons een tijdje uit de brand. Wij zijn opzoek naar een voorzitter die de bestuursvergadering kan leiden, twee keer per jaar de koetsiersavond en de voor- en najaarsvergadering. iets voor u? Neem dan contact op met het bestuur via e. bestuurvapmaasenwaal@gmail.com.

 

 


VAP Maas & Waal