Leden

VAP Maas & Waal heeft leden uit het Lans van Maas & Waal en daarbuiten. De leden bestaan uit rijdende en ondersteunende leden.

 

Rijdende leden

Als je lid wordt van onze vereniging en je wilt zelf de leidsels hanteren dan behoor je tot de rijdende leden. Wij zijn dan verplicht om je aan te melden bij KNHS. Het maakt daarvoor geen verschil of je wedstrijden rijdt of alleen recreatief. De contributie bedraagt op dit moment € 60,- per jaar voor een rijdend lid. Voor elk volgend lid op hetzelfde adres en voor leden jonger dan 18 jaar bedraagt de contributie € 50,- per persoon. Jaarlijks wordt de contributie in de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar opnieuw vastgesteld.

 

Ondersteunden leden

De ondersteunende leden hebben vaak 'iets' met paarden en steunen daarom financieel en/of met vrijwilligerswerk onze vereniging. Deze leden zijn voor het behoud van onze vereniging erg belangrijk en worden dan ook zeer gewaardeerd. Ondersteunende leden hebben geen stemrecht. De contributie voor ondersteunende leden is op dit moment vastgesteld op € 50,- per persoon.

 

Jeugdleden

Wij werken aan het opzetten van een jeugdafdeling. Ben je tien jaar, dan kan je al lid worden bij onze vereniging. Wij organiseren diverse activiteiten voor de jeugd. Dit varieert van speciale jeugdlessen tot de jeugdrubriek bij de indoor mini-marathon en de clubwedstrijden. Bij voldoende animo organiseren we ook  kindermiddagen, waarbij we allerlei leuke activiteiten doen. Soms laten we het paard of pony dan op stal staan.


VAP Maas & Waal